Deutsch  English  Afrikaans

MEP Kliente-Konsultant

As MEP Kliente-Konsultant ons organiseer kwaliteitskontrole ter plaatse. The HVAC experts ondersteun projekte van herontwikkeling, optimalisering tot nieuwe gebou. Ons gee konsultasie hoe fasiliteite meer ekonomies bedryf kan word. Saam vind ons nuwe konsepte en turn arround stategies of claim management vir elke taak. As'n eksterne maatskappy koördineerder, ons sorg vir die gebruik van tydelike personeel en kontrakteurs in maatskappye. Kliente vertrou op ons onafhanklike konsultasie meer dan 23 jaar.

Zebtec™ - maak toekoms voorafbestelbaar.

Design Manager MEP

As Design Manager MEP koördineerder zorg ons vir'n gladde projekproses. Die kwaliteit van die beplanning van die MEP is deurslaggewend vir die sukses van die projek. Ons hou toesig oor en koördineer almal wat betrokke is by die beplanningsproses. Ons ontwerp en projek koördineerders verseker die nakoming van bepaalde tegniese en ekonomiese projekteikens. Ons organiseer werksgroepe, vergaderings en berei minute voor. Dit verseker'n veilige begin in die uitvoeringsfase.

Zebtec™ - Bestel vooraf'n MEP Design Manager op tyd.

Kundige HVAC

Meganiese ingenieurswese vir heating, ventilasie en aircon (HVAC) is baie kompleks maar nie vir ons HVAC kundige nie. Tegniese reëls moet tydens die beplanning en uitvoering in ag geneem word. Dit is nie altyd die geval nie. Wie sal ontdek waar probleme ontstaan en gee moontlike oplossings. Wie maak diagnose met foto's en kan raad gee hoe aanvaardings uitgevoer kan word.

Zebtec™ - Bestel vooraf'n HVAC deskundige op tijd.

Kontrakteur Koördineerder MEP

Ons Kontrakteur-Koördineerder MEP organiseer en begelei eksterne maatskappye en persone op die fabriek of maatskappy se plekke. Ons organiseer en beheer nakoming van beroepsveiligheid en kontraktuele kwaliteit. Ons kontrakteurs-koördineerder is 'n uitvoerende hoof met baie jare se leierskapservaring. Bykomende bied ons goeie tegniese ervaring op die gebied van tegniese geboudienste. Dit is ideale voorwaardes vir elke projek. Delegeer die advies, organisasie en toesig van eksterne maatskappye of vakmanne saam met ons. Ons dokumenteer, organiseer en adviseer en werk saam met interdissiplinêre spanne om u projekte te versorg.

Zebtec™ - Bestel vooraf'n Kontrakteur-koördineerder op tyd.